Main Page/sq

Wikimedia Movement Strategic Plan
wikimediastrategy
Imagjinoni një botë në të cilën çdo qenie njerëzore mund të shpërndajë lirisht të gjitha njohuritë. Ky është angazhimi ynë.
Mirë se vini!

Nga korriku i 2009-s deri në korrikun e 2010-s, pjesëmarrësit në këtë wiki diskutuan, menduan, dhe zhvilluan Plan strategjik pesë vjeçar për lëvizjen Wikimedia. Ky wiki e ka zhvendosur vëmendjen e tij nga planifikimi strategjik tek veprimi strategjik:

Pyetje, mendime, ose ide? Ju mund të merrni pjesë në diskutimet tek Kuvendi.

Si mund të ndihmoj?

Diskutoni dhe vetorganizohuni rreth ideve të përkushtuara për të arritur prioritetet tona të lëvizjes:

Shfletoni Redaktoni Regjistrohuni Propozoni

Shikoni një listë të plotë me propozime.

Përmirësoni propozimet ekzistuese duke komentuar, redaktuar, bashkuar, dhe kategorizuar.

Veproni! Regjistrohuni për një propozim, dhe ndihmoni Wikimedia-n të përmbushë qëllimet e saj pesë vjeçare.

Keni një ide që nuk është e listuar akoma? Propozojeni, dhe inkurajoni të tjerët të marrin pjesë!


Kjo faqe në gjuhë të tjera