Strategic Plan/Background and Context/sv

Wikimedia i sitt sammanhang

Sammanhanget för Wikimedias strategiska planering startar år 2001, Wikipedia skapades, med Jimmy Wales ord, "en ansträngning för att skapa och distribuera ett frit uppslagsverk med den största möjliga kvalliten till varje människa i på jorden". Åtta år senare, så har Wikipedia blivit den femte mest besökta internetsiten globalt och är den mest använda referenskällan i världen, attraherandes 330 miljoner besökare per månad. Det har ynglat av sig 735 projekt som täcker innehåll från populärkultur till textböcker. Och dess produktion, genom massivt sammarbete inom volontärgemenskapen med nästan 100,000 aktiva medarbetare, har lett til en era av socialt onlinenätverksarbete som inte setts tidigare i historien.

Wikimedias vision,

Föreställ dig en värld i vilken varje enskild människa fritt kan dela summan av all kunskap. Det är våran strävan.

antagen 2007, visar på en rörelse som inte kommer vila på sina lager. Detta är helt enkelt slutet av början för Wikimedia. Under de kommande månaderna kommer Wikimedia att ta tillfället i akt att reflektera , analysera, överlägga, debattera och bestämma om några viktiga strategiska problem som är berättigade uppmärksamhet i en strategisk utvecklingsprocess. Jimmy Wales startade diskutionen med hanns keynote speech på Wikimania, ställandes några viktiga frågor.

Dessutom har många medlemmar i Wikimediarörelsen kommit upp med ny prioriteter genom Call for Proposals processen. Bridgespangruppen har också utfört en rad analyser och [synthesized] arbete gjort av andra till [working fact basses] som är tillgängliga på strategi wikin under fact base. Dessutom har Bridgespangruppen intervjuat [the Wikimedia Foundation's Advisory Board, Board of Trustees], personal, och externa experter för att få ytterliggare perspektiv från multipla synvinklar. Du kan se [themes] och anteckningar från dessa konversationer under Interviews.

Överväldigande möjligheter

Medan vi gemensamt beaktar tillvägagångssättet för att uppnå Wikimedias vision så fortsätter rörelsen att ha en stor möjlighet att koppla samman större delen av mänskligheten och att vidga såväl som fördjupa kunskapsresurserna i uppslagsverket och andra projekt. Fyra prioriterade möjligheter har kommit fram än så länge:

 1. Kina och Indien representerar 40% av världens befolkning. Medan majoriteten av dessa fortfarande inte är uppkopplade mot internet, så finns det ändå ~370 miljoner internetanvändare totalt i de två länderna.[1] Men endast en liten del av dessa är sammankopplade med Wikimedia, mindre än 1% i Kina och mellan 8% och 20% i Indien (uppskattningar beror på definitionen av internetanvändare).[2] Genom att öka sitt avtryck i dess länder skulle Wikimedia göra enorm framgång mot sitt mål att nå "varje enskild människa," men detta kommer inte vara en enkel uppgift och skulle kräva att markanta svårigheter övervinns så som Wikimediagemenskapsutbyggnad, konkurens, censur (i Kina), och en mängd språk (i fallet med Indien).
 2. Det finns 78 språk i världen som används dagligen av mer än 10 milojoner människor.[3] Medan det finns 271 Wikimedia språk som används, så har de flesta av dessa inte tillräckligt många artiklar för att vara riktiga resurser (så som de är på engelska, tyska, spanska, franska, portugisiska, och andra språk). Det finns många människor som ännu inte bidrar till eller använder Wikimedia som skulle kunna göra detta ifall det var mer tillgängligt på deras eget språk. Hur kan Wikimedia katalysera hälsosam tillväxt bland dessa många språk och överkomma hinder där kunskapskällor på dessa språk är begränsade eller där ett andra språk som det redan finns ett robust Wikimedia projekt på dominerar (t.ex. engelska, franska, portugisiska i subsahariska Afrika).
 3. Utöver de ungefär 1.7 miljarder människor i världen som har tillgång till internet så finns det ungefär 5 miljarder människor som inte är uppkopplade och som har begränsad tillgång till alternativa kunskapskällor. Trots att dessa siffror fortsätter att minska, så kan en utökning av räckvidden för Wikimedias projekt till dess människor ha en enorm possitiv social effekt.[4] Wikimediamedlemmar har experimenterat med en mängd olika offlineidéer och produkter; medan Wikimedia begrundar sin framtida riktning, hur mycket och vilken sorts engagemang skall läggas ner i att nå de fem miljarder människor som har begränsad tillgång till internet idag?
 4. En lika viktig komponent i Wikimedias vision är att ge alla möjligheten at fritt dela summan av all kunskap. Wikimedia har åstadkommit mycket på åtta år, och idag så finns en enorm mängd kunskap tillgänglig i ett fritt delbart format. Blickandes frammåt, så finns det exponentiellt mycket mer kunskap att göra tillgänglig både i form av innehåll (t.ex. uppslagsverk, referenser, nyheter, utbildningsmaterial), ämne (t.ex. vetenskap, konst, populärkultur, hälsa) och format (t.ex. text, ljud, video, fotografier). Wikimedia behöver beakta vilket innehåll som passar wikiplatformen (eller var Wikimedia behöver fundera över nya verktyg) och passar med dess intresse, passion och möjligheter hos medarbetargemenskapen.

Viktiga utmaningar

Rörelsen står också inför hinder för framtida framgång. Medan vi har engagerat Wikimediamedlemar, [outside advisors], personal och bedrivit dataanalys, så har flera hinder framkommit som är berättigade uppmärksamhet. Tre sådana har varit specielt framträdande:

 1. Det finns en ökande oro för hälsan hos medarbetarrörelsen inom Wikimediarörelsen.[5] De bästa data vi kunde hitta om detta antyder att mindre än 1% av läsarna är aktiva artikelförfattare, och 10% av artikelförfattarna bidrar med 90% av redigeringen i projekten, [6] och bidragandet har börjat att plana ut för vissa språk.[7] Demografisk data antyder att medarbetarrörelsen är homogen och det finns starka anekdotiska bevis för att både [insiders and outsiders] upplever både tekniska och byråkratiska hinder mot att bidra. Det verkar som att kulturella normer för vad komunikation är hindrar mångfalden av medarbetare och kan också skapa [cross-cultural]/språk barriärer mot tillväxt av Wikimedia för vissa kulturer/regioner.
 2. Uppfattningen om den verkliga "kvaliten" har varit och fortsätter att vara ett stort hinder att angripa. Wikimedia är nu dagligen en vital källa av information för miljoner människor runt om i världen. Till den grad det är förstått, så verkar kvaliten av innehållet vara väldigt god. Men, verklig kvallitet är inte väl uppmätt (bortsett från det faktum att människor använder wikipedia mycket) och allmänna uppfattningar verkar hindra användandet, specielt i utbildning och andra institutionella miljöer. Se Jimmys nya blogg på Huffington Post [8] om denna fråga.
 3. En vid mängd av intervjuobjekt höjde markant oron för Wikipedias långsiktiga hållbarhet. Intervjuobjekten diskuterade utmaningar med att garantera att den tekniska plattformen både kan betjäna Wikimedia med en miljard användare per månad och uppfylla behovet av en mycket mer månfaseterad (och mycket mindre teknikförstående) medarbetarbas. Andra höjde betydande oro för den finansiella hållbarheten givet att Wikimedia saknar en förnybar och trofast källa som står bakom driften; och andra föreslog ett behov av uppmärksamhet för den orgaisatoriska modellen så att roller inom rörelsen är klarare och att Wikimediarörelsen är bättre anpassad för att koordinera sina ansträngningar och uppfylla sina mål.

Från möjligheter och utmaningar till framträdande strategiska prioriteter

Vi har grupperat möjligheterna och utmaningarna beskrivna ovan i strategiska prioriteter under framväxt och identifierat arbetsgrupper (task forces) med smala mandat under varje sådant. För en mer djuptgående beskrivning av varje strategisk prioritet under framväxt och associerade arbetsgrupper (task forces), följ länkarna nedan:

Wikimedia är underrepresenterat i Kina och Indien, två av världens största och snabbast växande internetregioner i världen, detta gör anspråk på vår första strategiska prioritet under framväxt att expandera räckvidden inom stora, väluppkopplade samhällen (en).

För att engagera rästen av världen i att använda och bidra till Wikipedia, så kommer strategier behövas för att överkomma några gemensamma utmaningar: brist på åtkomst av Wikipedia på individers eget språk och en brist på internetåtkomst. Den andra strategiska prioriteten under framväxt handlar om att hitta lösningar till dessa problem expandera räckvidden inom medelstora uch underuppkopplade samhällen.

Som en onlinereferensresurs, så är Wikipedia imponerande, men fortfarande ofärdig. Att expandera bortom kärnreferenser har haft potential att driva Wikimedias vision framåt. Dessa två separata men kopplade problem är den tredje strategiska prioriteten under framväxt, att förbättra innehållets kvallitet (en).

Det finns varningssignaler om att den existerande Wikimediarörelsen är avtagande, och att nya medarbetare inte ersätter de som lämnar projekten, vilket är vår fjärde (om inte viktigaste) strategiska prioritet under framväxt, att stärka Wikimediagemenskapen (en).

Wikimedia behöver prioritera och få aktiviteter att sträva åt samma håll för att säkra finansiell, organisatorisk och teknologisk hållbarhet, vilket är vår femte strategiska prioritet under framväxt, att optimera Wikimedias drift (en). Wikimedia needs to prioritize and align activities to ensure financial, organizational and technological sustainability, which is our fifth emerging strategic priority to optimera Wikimedias drift (en).

Framträdande strategiska prioriteter och "task forces"

För en djupare beskrivning av de strategiska prioriteterna under framväxt och associerade arbetsgrupper (task forces), följ länkarna nedan:

 1. Utvidga räckvidden inom stora, väluppkopplade samhällen (en)
 2. Utöka räckvidden inom medelstora och underuppkopplade samhällen
 3. Förbättra innehållskvalliten (en)
 4. Stärk Wikimediagemenskapen (en)
 5. Optimera Wikimedias drift (en)

Referenser

 1. International Telecommunication Union 2008, Internet indicators: subscribers, users and broadband subscribers, ICT Statistics Database, ITU, 2008
 2. Wikimedia Strategic Planning, Wikimedia_penetration_by_country, September 2009
 3. Ethnologue 2009 http://www.ethnologue.com/
 4. Internet Usage Stats 2009 http://internetworldstats.com/stats.htm/
 5. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1924492,00.html
 6. Participation/Participants_of_Wikimedia_projects#Contributors as a percentage of all visitors
 7. Wikistats. http://stats.wikimedia.org
 8. Jimmy Wales, What the MSM Gets Wrong About Wikipedia -- and Why, HuffingtonPost, September 21, 2009

Deltag gärna!

  Diskutera arbetsgruppernas rekommendationer.
  Utöka vår kunskapsbank, Wikimedia-pedia.
  Sprid budskapet.

Utvalt innehåll

  Nyheter:
Hjälp till att granska och redigera Wikimedias 5-åriga strategiska prioriteringar (en)
  Kunskapsbanken:
Optimize Wikimedia's operations (en)
  Förslag:

Watch Category option

  Hur kan jag bli involverad?

Vid denna punkt i processen, så har vi samlat in frågor och förslag: nu är det hög tid att diskutera dessa och se hur de kan kopplas samman till en större vision. Nedan följer några länkar som kan vara av intresse.

Frågor som behöver svar är en utmärkt plats att börja diskussionen på.

»  Vilken väg skall Wikimedia ta?
»  Upprop för förslag
»  Vilka är arbetsgrupperna "task forces"?
»  Hur kan jag medverka?
»  Vad kan jag göra för att hjälpa wikin? (en)
»  Vad har vi lärt oss än så länge?

  Hur fungerar denna process?